Reklamační list

Při reklamaci prosím o vyplnění těchto údajů a zaslání na emailovou adresu:

kanea-info@seznam.cz

Vaší reklamací se budu okamžitě zabývat.

 

Jméno odběratele:

Kontaktní údaje odběratele - telefon, adresa, e-mail:

Číslo faktury:

Datum vystavení faktury:

Reklamované zboží:

Množství zboží:

Popis vady:

Datum reklamace: