Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Reklamační list

Reklamační list

 

Kupující: adresa -

Kontakt na kupujícího: telefonní číslo -

                               e-mail -

                             

 

Prodávající: Michaela Pospíšilová, Kozlany 89, 68341, IČ: 06409946

 

Označení zboží:

Datum prodeje:

Číslo prodejního dokladu:

Popis závady zboží:

 

Obsah balení při předání:

 

Žádám Vás o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením data, kdy jsem právo k reklamaci uplatnil, obsah reklamace a zvolený nárok, následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu uplatnění reklamace včetně uvedení doby jejího trvání.Vyřízení reklamace očekávám nejdéle v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: